Erilaisia frisbeegolf-kiekkoja on saatavilla valtava määrä. Useimpia malleja myydään eri muovilaaduissa, eri painoisina ja värisinä. Nämä kaikki tekijät vaikuttavat kiekon lento-ominaisuuksiin. Tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden valita kiekot tarkasti painon ja värin perusteella. Tämä valintaopas on tehty helpottamaan kiekkojen valintaa.

Putterit, lähestymiskiekot ja draiverit

Frisbeegolf-kiekot jaetaan kolmeen ryhmään: putterit, lähestymiskiekot ja draiverit. Yksinkertaistaen voidaan sanoa, että mitä lyhyemmälle heittopituudelle kiekko on tehty sitä hitaammin ja suorempaan se lentää. Pitkän matkan draiverit ovat profiililtaan matalia ja lentävät siksi nopeammin. Samalla niiden hallittavuus huononee. Tästä syystä monet kilpapelaajat käyttävät puttereita ja lähestymiskiekkoja jopa sataan metriin asti, ja draivereita vain kaikkein pisimpiin heittoihin joissa ei ole suurta riskiä joutua pois väylältä.

Ali- ja ylivakaus

Kun käy pelaamassa frisbeegolfia jo hetken aikaa harrastaneiden kanssa, kuulee varmasti lajiin liittyvää slangia. Ali- ja ylivakaus ovat tärkeimpiä kiekon lentoa määritteleviä termejä. Kun oikeakätinen heittää rystyheiton, kiekko pyrkii kääntymään vasemmalle ennen maahan putoamista. Mitä enemmän kiekko pyrkii kääntymään vasemmalle oikeakätisen rystyheitolla sitä ylivakaampi se on.

Ylivakaiden kiekkojen heittäminen vaatii hyvää tekniikkaa, joten ne ovat usein kilpapelaajan valinta. Heille ylivakaat kiekot tarjoavat paremman luotettavuuden vaihtelevissa sääolosuhteissa. Vastaavasti alivakaat kiekot ovat helpompia heittää, koska ne eivät ala edellä mainitussa heittotilanteessa heti kääntymään vasemmalle ja lentävät näin pitemmälle.

Painon vaikutus

Frisbeegolf-kiekkojen painot jakautuvat pääsääntöisesti 150-180 gramman välille. Kevyt kiekko lentää pienemmällä voimalla kuin painava, mistä syystä suosittelemme etenkin lapsille 150-luokan kiekkoja. Jako ei kuitenkaan ole näin yksiselitteinen, sillä esimerkiksi Japanissa käytetään vain 150-grammaisia ja kevyempiä frisbeegolf-kiekkoja.

Saman kiekkomallin painavat versiot ovat luotettavampia tuulisissa olosuhteissa. Tämä johtuu siitä, että paino tuo kiekkoon lisää ylivakautta, josta kerrottiin edellisessä kappaleessa.

Muovilaadut

Muovien ominaisuudet poikkeavat pitävyyden ja kestävyyden osalta. Kullekin sopiva muovilaatu määräytyy mm. pelaajan käyttämien otteiden perusteella. Mitä suuremmalle pinta-alalle ote kohdistuu sitä tärkeämpää hyvä pito on. Sopiva muovilaatu on yksilöllinen asia ja selviää parhaiten itse kokeilemalla.